Zednářská lóže Pythagoras v Opavě obnovena

Dne 28. října 2023 byla v Opavě obnovena zednářská lóže Pythagoras. Je to v pořadí už 34. lóže patřící do svazu lóží pod jurisdikcí Veliké Lóže České republiky (VLČR). Lóže navazuje na tradici opavské lóže Pythagoras, která byla založena v roce 1785 a bohužel byla ještě téhož roku nucena na základě patentu Josefa II svou činnost ukončit. Vnesením světla do lóže Pythagoras se tak po 238 letech vrací Světlo zednářství do Dolního Slezska.

„Lóže si předsevzala být velmi tolerantní a uvítat všechny Hledající, u kterých rozpozná upřímnou snahu pracovat na svém hrubém kameni, na svém zdokonalování a snahu být prospěšný celé společnosti v duchu zednářských tradic,“ říká první mistr obnovené lóže Petr Grambal.

Bratři po nuceném uspání Lóže založili lidumilný spolek „Vereinigung aus Liebe des Naechtens“ a pod jeho křídly šířili duchovní osvětu a pokrok v Opavě a širokém okolí. Jejím prvním mistrem byl polní maršál  Filip Ferdinand svobodný pán von Hutten (1737-1794), dalšími členy pak např. opat Josef Rotter, ředitel slezské sítě normálních škol a vydavatel Franz Anton Schrämbl či lékař Dr. Leopold Heidenrich.

Vnesení světla proběhlo v gotickém dominikánském kostele svatého Václava v Pekařské ulici v Opavě. Slavnostní práci VLČR řídil Veliký Mistr Petr Komárek, setkání se zúčastnilo více než 70 bratrů z Česka, Slovenska a také polské lóže Pod Trzema Szkieletami.

Lóže Pythagoras bude pracovat v „Ritu skotském starém a přijatém“ v jeho tradiční formě v českém jazyce. Bratři věří, že se jim podaří navázat na duchovní odkaz a tradici bratrů, kteří působili na Opavsku v 17. století a stanou se nedílnou součástí ducha Opavska. Jsou přesvědčení, že se jim podaří prohloubit kontakty s bratry z Polska, a tak propojit Velké Slezsko, které bývalo dříve jednotným knížectvím.

VLČR je přímou pokračovatelkou Národní Veliké Lóže Československé, založené v roce 1923. Od tohoto roku je také mezinárodně uznávaná kontinuita její existence.

„Vnesení Světla do lóže Pythagoras se stalo také významným symbolickým vykročením Veliké Lóže České republiky do dalšího století její existence, neboť tato rituální práce proběhla přesně den poté, co bylo před sto lety vneseno Světlo do Národní Veliké Lóže Československé“, dodává Velmistr Petr Komárek.