Svobodní zednáři jsou společností, o které panuje mnoho pověr. O tom, co zednáři skutečně jsou a jaký je smysl jejich práce, jsme si povídali s velmistrem Veliké Lóže České republiky Petrem Komárkem, a jeho zástupcem a mistrem předchůdcem Lóže Národ Liborem Adamcem.

Co to vůbec je svobodné zednářství? Jaká je jeho podstata?

PK: Podstatu zednářství vystihují velmi pěkně slova jednoho našeho rituálu: zednářství je zvláštní soustava mravouky, zahalená v alegorie a znázorněná symboly. Systém v určitých alegoriích a symbolech zobrazuje, oč náš řád usiluje. Zednářství je především prací na jednotlivém člověku. Pracujeme na takzvaném hrubém kameni, který představuje zednáře. Ten se snaží své vlastnosti, schopnosti, jednání i myšlenky kultivovat takovým směrem, aby byl ku prospěchu lóže i celého řádu.

A předpokládám, že i lidstva?

PK: Ano, přesně tak.

Pokud už mluvíme o sebezdokonalování člověka, tu prý přirovnáváte k cestě za dokonalým kvádrem…

PK: Ano, každý člověk přichází na svět s nějakým úkolem, dalo by se říci s karmickou minulostí, a v životě pak před ním stojí různé úkoly. Zednářství jako jeden z několika systémů či věrouk mu může pomoci tyto úkoly vyřešit, překonat a posunout se dále. Člověk tak symbolicky přeměňuje sám sebe z hrubého kamene na hladký kvádr, který pak zapadne do pomyslné stavby chrámu – ať už chrámu lidstva nebo vnitřního chrámu, který staví sám v sobě.

LA: Nejde při tom jen o čistě racionální vzdělávání.

PK: Je to mnohavrstevnatý proces. Při rituální práci vzniká energie, která prochází z jednoho člena na druhého. Třeba na konci rituálů, kdy se členové spojí v řetěz, kterým mezi nimi prochází energie.

Znamená to, že se zednářství snaží rozvíjet člověka ve všech jeho rovinách?

Racionální, duchovní i duševní, můžeme-li říci nadpřirozené?

PK: Určitě. Jak říkají anglicky mluvící zednáři, smyslem zednářství je making good men better, tedy přetváření dobrého člověka v lepšího.

 

Celý článek naleznete zde: https://komoraplus.cz/2023/10/29/ucinit-z-dobreho-cloveka-lepsiho/