Svobodní zednáři a Opava

Vznik svobodného zednářství v Opavě je úzce spjat se zednářským prostředím v Brně. První brněnská lóže svobodných zednářů byla založena 13. ledna 1782 hrabětem Františkem Václavem Kaunitz-Rittbergem pod názvem „Zur aufgehenden Sonne im Orient“. Později v jejím čele stál hrabě Karel Salm-Reifferscheidt. Jeho sociální struktura byla podobná tzv. vrchnostenským lóžím. V jisté opozici vůči Salmově lóži byla v říjnu 1783 deseti moravskými občany založena druhá brněnská lóže „Zu wahren vereinigten Freunden“, v níž v čele stál hrabě František Josef Kolovrat-Liebsteinský, brněnský iluminát. Oproti Salmově lóži byli v této druhé brněnské lóži zastoupeni i svobodní zednáři z Opavy a Opavska. Členy brněnských zednářských lóží byli např. Ondřej Marschhoffer, arcikněz a děkan v Krnově, Karel Killar, římskokatolický farář z Kružberka. Mezi členy brněnské lóže byl i známý opavský filantrop a lékař Dr. Leopold Heiderich.

Jeden ze zakladatelů Gymnaziálního muzea v Opavě, hejtman ve výslužbě, amatérský přírodovědec Franz Mückusch z Buchbergu, měl jistý vztah ke svobodnému zednářství.

Tyto dvě brněnské lóže daly nakonec vzniknout reformované lóži známé jako „Zu wahren vereinigten Freunden bey aufgehender Sonne im Orient“, která se po zrušení lóže Salma v roce 1786 stala jedinou zednářskou lóží na Moravě. Po zrušení této poslední brněnské lóže v roce 1794 byly do Opavy tajně převezeny zednářské insignie a pečeti v klobouku s dvojitým dnem

Zednářská lóže v Opavě

Již v roce 1783 došlo k pokusu o založení zednářské lóže v Opavě. z důvodů vznikla až v roce 1785. Na vzniku opavské zednářské lóže Pythagoras se podíleli opat Josef Rotter, ředitel slezské sítě normálních škol a vydavatel Franz Anton Schrämbl, učitel Sommer, stoličným mistrem byl generálmajor Filip Ferdinand von Hutten.

Činnost opavské zednářské lóže neměla dlouhého trvání, protože v témže roce byla na základě patentu Josefa II. uspána. Po rozpuštění opavské zednářské lóže přešla činnost opavských zednářů pod ochranná křídla opavského lidumilného spolku “ Vereinigung aus Liebe des Naechtens“, jak dokládá zednářská symbolika – Boží oko a dvě spojené paže, použitá na pečeti tohoto spolku z roku 1785.