Veliká Lóže České Republiky Letos Slaví 100. Výročí Svého Založení. K Této Příležitosti Se Její Členové Rozhodli Uspořádat Výstavu Zednáři S Podtitulem „Svobodné Zednářství Očima Svobodných Zednářů“ A Seznámit Na Ní Veřejnost Podrobněji Se Svou Historií I Současnou Činností.

 

Součástí expozice je i rekonstrukce za války zničené instalace Alfonse Muchy nazvané Poslední dílo. Výstava se koná v Novoměstské radnici v Praze od 27. září do 26. listopadu 2023.

„České, resp. československé zednářství je v naší společnosti hluboce zakořeněno již celé jedno století. Za tu dobu překlenulo mnohé propasti, odolalo tlaku hnědé i rudé totality. Stále čerpá ze své bohaté historie, je aktivní v přítomnosti a s důvěrou hledí k budoucnosti,“ říká k výročí současný Velmistr VLČR Petr Komárek.

Expozice prezentuje autentické zednářské předměty i repliku zednářské dílny. Místnost, ve které se scházejí zednářské lóže k rituálním pracím, je připravena co nejvíce autenticky včetně zednářských symbolů a předmětů, jako je originál vitráže „Měsíc, Delta, Slunce“. Zároveň bude možné nahlédnout do komůrky rozjímání, malé místnosti, kde se uchazeč o vstup do řádu připravuje na své zasvěcení.

V rozsáhlé expozici poprvé představí všech svých 28 aktivních lóží z celé České republiky, jejich bohatou historii a významné osobnosti jednotlivých lóží. Kromě Prahy působí lóže v Brně, Ostravě, Plzni, Mariánských Lázních, Hradci Králové, Olomouci, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. Lóže pracují v pěti jazycích, vedle češtiny jsou to němčina, angličtina, francouzština, italština a od roku 2022 také španělština. I z tohoto důvodu je výstava dvojjazyčná, veškeré informace a popisky jsou uvedeny v českém a anglickém jazyce.

Výstavu připravili svobodní zednáři ve spolupráci s Novoměstskou radnicí (NR) v Praze, v jejíž sedmi sálech galerie a suterénních gotických prostorách se koná.

Datum konání výstavy: 27. 9. – 26. 11. 2023 / Čas: úterý–neděle, 10–18 hodin (mezi 12–13:00 polední pauza) / Místo: Galerie v přízemí a suterénní prostor Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 / Vstupné: plné 150 Kč, snížené 80 Kč