V průběhu měsíce října 2023, bude slavnostně vneseno Světlo, do Řádné a Dokonalé Lóže Pythagoras č. 34 na Orientu Opava. Rituální vnesení Světla do Lóže a předání Kladiva do rukou Mistra Lóže, je primárním předpokladem pro to, aby mohla Lóže Rituálně Pracovat, přijímat nové členy, komunikovat s Hledajícími  a provádět iniciační Rituály.

Vzhledem k tomu, že se jedná o akci zcela neveřejnou, není zde uvedeno místo ani čas konání akce.